درباره سازمان

درباره سازمان
اگر صحن و سرای نُقلی و سادۀ این مجموعۀ هنری و تخصصی را یک خیمۀ بی تکلف و پُر خروجی برای اهالی محلۀ فرهنگ و هنر انقلاب اسلامی در نظر بگیریم، چهارستونی که این خیمه بر آن استوار شده، در حقیقت بازوهای اصلیِ بقا و برپا ماندن آن هستند و یک ستون اصلی هم که در وسط این خیمه قرار گرفته. حالا می شود فهمید تولیدات و آثاری که از مَدارِ سانتریفیوژهای این تشکل به عنوان محصول نهایی منتشر می شود، از دلِ این پنج رکن جوشیده است.

فارغ از اینکه سازمان اوج در چه تاریخی تأسیس شده و مؤسسین آن چه اشخاصی بوده اند و صرفاً مشخصات شناسنامه ای آن را بدانیم، شاید بهتر و مهم تر این باشد که ابتدا ماهیت و هویت این مجموعه معرفی و مرور شود.

اگر صحن و سرای نُقلی و سادۀ این مجموعۀ هنری و تخصصی را یک خیمۀ بی تکلف و پُر خروجی برای اهالی محلۀ فرهنگ و هنر انقلاب اسلامی در نظر بگیریم، چهارستونی که این خیمه بر آن استوار شده، در حقیقت بازوهای اصلیِ بقا و برپا ماندن آن هستند و یک ستون اصلی هم که در وسط این خیمه قرار گرفته. حالا می شود فهمید تولیدات و آثاری که از مَدارِ سانتریفیوژهای این تشکل به عنوان محصول نهایی منتشر می شود، از دلِ این پنج رکن جوشیده است.

رکن یا ستون اوّل برای بر و بچه های گرد آمده زیر این سقف، «خلوص» است. در باب اخلاص حرف ها بسیار است امّا روشن است که هر فعالیتی منهای اخلاص و نیّتِ درست و برای غیر از رضایت الهی، محکوم به فنا و نابودی است، نه بقا و رستگاری!

رکن دوم «تجربه» است. طبیعی است که اگر نبود انتقال و بهره گیری از تجمیع تجربیاتِ به هنگامِ اساتیدِ موسپید کرده و کار آزمودۀ عرصۀ هنر و رسانۀ انقلاب اسلامی، حجم خسارت ها و «عدم الفتح»ها چه بسیار رخ نمایی می نمود.

رکن و عمود سوّم «برنامه ریزی» است. بدون برنامه ریزی دقیق و تدوین اهداف و راهبردهای کوتاه و بلند مدّت، قطعاً به منزل مقصود نمی رسیم. لذا قبل از دست فرو بردن به هر نوع عملیاتی در حوزۀ اجرا، برنامه ریزی و آماده سازی پیوست ها و سندهای مربوطه، بدیهی ترین اقدامی است که از یک مجموعۀ تخصصی انتظار می رود.

ستون چهارم «جوانگراییِ واقعی» است. نه از جنس شعارهای پوشالی، نخ نما و هزاران بار دستمالی شدۀ برخی مسئولین در حین تبلیغات انتخاباتی! این ادعا را متوسط رِنج سِنی نیروی انسانیِ حاضر در مجموعه گواهی می دهد. همان نیروی آموزش دیده و جوانی که با نشاط، پویایی، ایمان و خطرپذیری، بزرگ ترین سرمایه و دست آورد سازمان هنری و رسانه ای اوج تلقّی می شود.

و امّا رکن اصلی که در وسط این چهار ستون قرار گرفته و عمود اصلیِ خیمۀ اوج است، البتّه که همانا سکاندار و ناخدای کشتیِ طوفان زدۀ انقلاب اسلامی است. رکن رکینی که بی تعارف اگر نبود، تصوّرِ نابودی و بلعیده شدن همۀ سرمایه های مادی و معنویِ این آب و خاکِ الهی توسط گرگ های گرسنه و کمین کرده _ همچنان که بر سر کشورها و ملّت های همسایه مان آمد _ دور از انتظار نمی بود. خدا را به وجود این نعمت بزرگ شاکریم و خود را سرباز مطیع اصلِ 110 قانون اساسی یعنی حضرت سیدناالقائد و نائب الامام می دانیم.

حالا کوتاه و مختصر اینکه: بعد از دو دهه تجربه اندوزی و مطالعۀ سرنوشت دستگاه های فرهنگیِ رسمی و غیررسمی و به موازاتِ این مطالعات، انجام فعالیت و اقداماتِ مثمر و جریان سازی و اثر بخشیِ فرهنگی و هنری، نهایتاً از سال 1388 تا 1390 به برنامه ریزی و طراحی، شناسایی و سازماندهی گذشت و رسماً از بهار سال 1390 «سازمان هنری رسانه ای اوج» با ساختار و ترکیب فعلی که همچنان پس از تثبیت، در حال تکامل، هم افزایی، به روز شدن و تحوّلِ درونی است ؛ راه اندازی و متولد شده است.

مأموریت اصلی سازمان اوج در یک کلام عبارت است از:

- سیاست گذاریِ راهبردی در حوزه تولیدات هنری گفتمان انقلاب اسلامی

- شناسایی و توانمندسازی مؤسسات و یا استعدادهای جوان و خودجوش

- سازماندهی و نهایتاً سفارش تولید محصولات حرفه ای

- توزیع

- نظارت و ارزیابی بر فعالیت های فوق

برای شناخت و آشنایی دقیق تر، مروری کوتاه بر فعالیتِ مراکز و مؤسساتِ این خانوادۀ رسانه ای، از طریق همین سامانه و یا رصد تولیداتِ اوج، شما را با کم و کیف آخرین رویدادهای عرصۀ هنر متعهد انقلاب اسلامی به روز می کند.


نخلستان

پاتوقی در یکی از گذر های مرکزی بلدیه طهران مفتوح شده که با دیوار های کاهگلی و چند نخل بلند قامت ، از مراجعه کنندگان دلبری می کند.

در این محل کتاب های گوناگون گردآوری شده تا فرصت به بطالت نگذرد. گراف هایی از قتیلان راه حقیفت هم بر کف حوض خانه نخلستان هست تا یاد آنان در دل ها زنده بماند و ماهی های قرمز در این حوض ، تقلایی دیدنی دارند. انواع و اقسام اطعمه و اشربه به کمترین بها برای تغییر ذایقه نیز در دسترس می باشد.


سفیر آفتاب 

خودرو سفیر آفتاب به منظور اجرای مراسم های فرهنگی هنری در تمامی نقاط کشور طراحی و اجرا گردیده است.

این خودرو که یک سن متحرک مجهز به دستگاهای حرفه ای صوتی و تصویری است به جهت اجرای مراسم ها در شرایطی که زمان ساخت سن و یا توان مادی آن برای مجموعه های فرهنگی کشور وجود ندارد توسط متخصصین داخلی برای اولین بار در کشور طراحی و اجرا گردید و تا کنون صدها برنامه ی فرهنگی و هنری در اقصی نقاط کشور علی الخصوص مناطق محروم برروی آن برگزار گردیده است. 


کتاب سال‌سی 

کتاب سال سی ، گشت و گذار واقع بینانه ای در تاریخ سی ساله انقلاب اسلامی است. برگزیده تصاویری از هزاران عکس که در قاب نگاه هنرمندانه و لنز دوربین صدها تن از بهترین عکاسان این سرزمین نشسته است و بیننده را به ضیافت رنگین کمانی از واقعیت های تلخ و شرین ، اشک ها و لبخند ها، کامیابی ها و ناکامی ها، افتخارات و نامرادی ها، زیبایی ها و زشتی ها، مادیات و معنویات، فقر و غنا، عشق و نفرت و حماسه های جاودانه در تاریخ معاصر ایران فرا می خواند.

انتخاب آگاهانه ، منصفانه و هنرمندانه تصاویرچنان است که بیننده کتاب را باخود به دنیایی آکنده از خاطرات، حوادث فراموش شده و آتش فشانی از وقایع تاریخ سی ساله می برد. آن گونه که ساعت ها اورا از پیرامون رها ساخته و به خود مشغول می سازد.

در عین حال برای اهالی پژوهش، این کتاب، شاهد گویایی است از سیر تحولات و تغییرات ، به ویژه در سبک زندگی ایرانیان است.

تصاویر هنرمند ایرانی ، در این کتاب، نشان می دهد که رمز سروری و افتخار را ایران اسلامی در انقلابی یافته است که در واپسین سال های دهه هفتاد میلادی، زلزله ای در جهان پدید آورد و ارزش های حاکم بر زندگی بشر را دستخوش جابجایی های مثبت و معنا داری کرد. چندان که بیداری بزرگ پدید آمده در جان کشور های اسلامی را نشأت گرفته از این ریشه ارزیابی می کنند.

همت و پایمردی جوان متعهد و هنرمند، رضا طاهرخانی که اندیشه تدوین و بار تهیه و گردآوری این مجموعه گران سنگ را برعهده داشته، ستودنی و شایسته تقدیر است.