اوج پلاس | فیلم «منصور» چه تلنگری به سینمای ایران زد؟

اوج پلاس | فیلم «منصور» چه تلنگری به سینمای ایران زد؟
به قلم وحید جلیلی
قائم‌مقام فرهنگی صداوسیما با اشاره به فروش ۱ میلیاردی فیلم «منصور» و مخاطب ۸۲ هزار نفری این فیلم در شهرهای فاقد سینما:
قطعاً میلیون‌ها نفر دیگر مشابه این افراد از لحاظ مالی و طبقه اجتماعی و نوع افکار و اعتقادات وجود دارند، با این تفاوت که برای این ۸۲ هزار نفر امکان تماشای این فیلم فراهم شده است.
باید به این نکته توجه کرد که همان کاری که برای این ۸۲ هزار نفر صورت گرفته و به آن‌ها انگیزه داده و به مخاطبین بالفعل فیلم اضافه کرده، می‌تواند برای میلیون‌ها نفر دیگر هم انجام بشود.
مشکل اصلی کمبود تماشاگر سینما در ایران، مشکل مالی نیست؛ بلکه خیلی از اقشار یا عادت نکرده‌اند فیلم را دسته‌جمعی تماشا کنند یا این که ذائقه‌شان با آن سینماروهای بالفعل فرق دارد.
کسانی که رسانه دارند یا می‌توانند قلم بزنند باید از فرصت اکران فیلم «منصور» استفاده کرده و هم برای فیلم «منصور» و هم برای کلیت سینمای انقلاب اسلامی مضمون‌پردازی کنند.
چیزی که جای آن در فضای پیرامونی سینمای ایران خالی است نقد سینماست. نقد سینما یعنی این که وقتی شما می‌خواهید فیلم «منصور» را ببینید فقط به خود فیلم نگاه نکنید بلکه به نسبتش با مجموعه‌ سینمای ایران فکر کنید.
ارزشمندی فیلم «منصور» به ارزش افزوده‌ای است که به سینمای ایران می‌دهد، یعنی چیزی به سینمای ایران می‌دهد که سال‌های سال از کمبودش رنج می‌برده است.
یک ضعف عمده در سینمای ایران بحث پرداختن به قهرمان‌های واقعی و حماسه‌های واقعی کشور بوده و به نسبت آن ظرفیتی که تاریخ معاصر ایران داشته خیلی کمتر از آن ما در سینما استفاده کرده‌ایم و «منصور» این خلأ را در حد خودش پر می‌کند.
ارزش افزوده‌ی فیلم «منصور» برای سینمای ایران را باید مدام به زبان‌های مختلف بازگو کرد.