«اینها رو بندازید توی کانتینر، ببرید بندازید توی بیابون‌‌های قم!»

«اینها رو بندازید توی کانتینر، ببرید بندازید توی بیابون‌‌های قم!»
برشی جنجالی از فیلم سینمایی «منصور»
«منصور» اکران خود را از چهارشنبه ۱۹ آبان آغاز کرد و هم اکنون در سینماهای سراسر کشور در حال نمایش است.

این فیلم سینمایی با استقبال مردم مواجه شده است و ظرف کمتر از یک هفته به فروش نزدیک به ۴۰۰ میلیون تومان رسیده است.