تیزر فیلم ایستاده در غبار

تیزر فیلم ایستاده در غبار
تیزر فیلم ایستاده در غبار رونمایی شد

«ایستاده در غبار» تنها فیلم جشنواره امسال است که مستقیما به موضوع دفاع مقدس می پردازد.در این فیلم چهره و شخصیت سردارانی چون حاج احمد متوسلیان ، حاج حسین همدانی و محسن رضایی به تصویر کشیده شده است.