خسرو احتشامی هونه‌گانی چراغ «شب شاعر» را روشن می‌کند

خسرو احتشامی هونه‌گانی چراغ «شب شاعر» را روشن می‌کند
به گزارش روابط عمومی سازمان هنری رسانه ای اوج، سی و سومین آیین «شب شاعر» پاسداشت استاد خسرو احتشامی هونه‌گانی فردا یکشنبه 10 بهمن ماه برگزار می شود.

در این مراسم که از ساعت15 در نخلستان اوج آغاز می شود، از تلاش ادبی و هنری استاد خسرو احتشامی هونه‌گانی تجلیل بعمل خواهد آمد.  

قرار است در این مراسم سید علی موسوی گرمارودی، حسین آهی، محمد علی بهمنی، حسین اسرافیلی، علی رضا قزوه، اسماعیل امینی، سعید بیابانکی، رضا اسماعیلی، مصطفی محدثی خراسانی، ابراهیم اسماعیلی اراضی، علی محمد مؤدب، علی داودی و حضور یابند. 

گفتنی است حضور در این مراسم برای عموم آزاد است.