یاداشت تهیه کننده فیلم سینمایی ایستاده در غبار

یاداشت تهیه کننده فیلم سینمایی ایستاده در غبار

به نام خدا پندار ما این است که ما مانده‌ایم و شهدا رفته اند اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است و شهدا مانده‌اند. شهید سیدمرتضی آوینی

بیشتر بخوانید