برای حذف ابراهیم حاتمی‌کیا «بادیگارد» را حذف کردند!

برای حذف ابراهیم حاتمی‌کیا «بادیگارد» را حذف کردند!

مجری طرح «بادیگارد» گفت: بهتر است عنوان شود در مورد «بادیگارد» می‌خواستیم فرد را حذف کنیم و برای حذف فرد بهانه‌ای تراشیدیم و فیلم «بادیگارد» را حذف کردیم!

بیشتر بخوانید