شهید شاعر چراغ شب شاعر31 را روشن می کند

شهید شاعر چراغ شب شاعر31 را روشن می کند

به گزارش روابط عمومی سازمان هنری رسانه ای اوج، سی و یکمین «شب شاعر» آیین بزرگداشت شعرا و اهالی ادب در سازمان اوجبه شهید شاعر احمد زارعی اختصاص دارد.

بیشتر بخوانید