نامه مجیدی مجیدی به کارگردان «ایستاده در غبار»

نامه مجیدی مجیدی به کارگردان «ایستاده در غبار»

متن نامه مجید مجیدی خطاب به کارگردان فیلم سینمایی ایستاده درغبار:

بیشتر بخوانید
تمجید مجیدمجیدی از فیلم سينمايى « ایستاده درغبار»

تمجید مجیدمجیدی از فیلم سينمايى « ایستاده درغبار»

تمجید مجیدمجیدی از فیلم سينمايى « ایستاده درغبار»

بیشتر بخوانید